Valpreventie: voorkomen is beter dan genezen

Helaas komen er onder ouderen veel valpartijen voor. Dennis Walraven, fysiotherapeut van Fysiosportcentrum Stolwijk-Berkenwoude geeft in zijn wekelijkse seniorengymnastiek op vrijdagmiddag van twee tot drie uur extra aandacht aan VALPREVENTIE.

Hij geeft informatie, adviezen, handige tips en oefeningen om te voorkomen dat u valt. Loop gerust tijdens de Valpreventieles eens binnen om te kijken of deze lessen ook voor u van nut kunnen zijn.

valpreventie 2018

TOP