Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Mocht je onverhoopt onvolledigheden en/of onjuistheden constateren, dan stellen wij het zeer op prijs als je dit aan ons doorgeeft. Natuurlijk zijn verbeterpunten en suggesties ook altijd welkom! Je kunt Het Kwartier Stolwijk bereiken door ons een e-mail te sturen.

Auteursrecht
Het Kwartier Stolwijk behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden. Het Kwartier Stolwijk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen naar deze website.