Vaste gebruikers & verenigingen

Het multifunctionele centrum Het Kwartier is thuis voor de vele verenigingsactiviteiten in Stolwijk. Bekijk hier het overzicht van de (vaste) activiteiten en contactgegevens.

Activiteit

Wanneer

Meer informatie

Gymnastieklessen:
Meer bewegen voor ouderen (Stichting Welzijn Krimpenerwaard)
o.l.v. Conny Ponssen
Maandag 10.15 – 11.00 uur Kom een keer kijken en doe eens mee.
Bridgeclub Stolwijk Maandag 13.30 – 17.00 uur 0182-501014 of mahmiddeldorp@gmail.com
Aquarelleren/Schilderen
(Stichting Welzijn Krimpenerwaard)
Maandag 14.00 – 16.00 uur Loop gerust eens binnen tijdens de les.
Het Polderkoor Dinsdag 20.00 – 22.00 uur
3x per maand
Welkom op de repetitieavond om te kijken of u lid wilt worden!
Toneel
Toneel-, Revue-, Cabaretgezelschap Toreca
Rederijkerskamer Excelsior Excelsior Kids
Toneelverenigingen repeteren op woensdagavond. Excelsior Kids op woensdagmiddag Facebook Toreca
torecatoneel@outlook.com en info@rederijkerskamerexcelsior.nl
Facebook Rederijkerskamer Excelsior excelsiorkids@hotmail.com
Lokale Senioren Commissie
Onder de paraplu van (Stichting Welzijn Krimpenerwaard
Iedere donderdag 14.00 – 16.00 uur Kom gezellig eens langs op een donderdag. U bent van harte welkom!
Harmonie
Harmonie oefenavond
Donderdag 20.00 – 22.00 uur Caroline Kok-Verwaal 0182-342587
of carolinekokverwaal@gmail.com
www.harmoniestolwijk.nl
Hersteld Hervormde Gemeente Zon- en feestdagen kerkdiensten www.hhgstolwijk.nl
Koffie-inloopochtenden
Hersteld Hervormde Gemeente
Donderdag 10.00 – 11.30 uur
1x per maand
 Jeanet van Ewijk 06 22 67 83 47
SKD Linedance
Linedanceclub
Dinsdagmiddag
14.00 – 16.00 uur
linedanceskd@gmail.com
06-53348155