Privacyverklaring

Jouw privacy is voor Het Kwartier Stolwijk van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring hoe er met je persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Het Kwartier Stolwijk.

Als je vragen hebt, of als je wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op ons op:

Het Kwartier Stolwijk
Jan Steenlaan 16b
2821 VB Stolwijk
info@hetkwartierstolwijk.nl
0182 860 136

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Het Kwartier Stolwijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Je naam
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Het IP-adres
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Het Kwartier Stolwijk verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Het Kwartier Stolwijk verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het Kwartier Stolwijk verwerkt om contact met je op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Bewaartermijn
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Kwartier Stolwijk verstrekt je gegevens niet aan derden, tenzij hier een wettelijke verplichting toe is.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser dusdanig in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van je browser verwijderen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van je gegevens
Het Kwartier Stolwijk neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Als u de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Het Kwartier Stolwijk via info@hetkwartierstolwijk.nl.